eSports เพื่อหัวใจ ในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018

06 ก.ค. 61

40

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดมทุน เพื่อ จัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ Hybrid Operating Room

เพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ

ได้บุญทั้งคนช่วยแชร์ และช่วยบริจาค

ช่องทางการรับบริจาคเพื่อสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ

  •  https://www.paypal.com -PaypalAccount : [email protected]
  • โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อ “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ”
  • เลขที่บัญชี 551-3-01662-1 บัญชีกระแสรายวัน
  • หมายเลขโทรศัพท์ 043-232700, 043-203154 ต่อ 68162
  • กรณีผู้บริจาคประสงค์จะรับใบสำคัญรับเงินให้ส่งสำเนาการโอนพร้อมที่อยู่มาที่ งานคลัง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ : https://www.facebook.com/digitalthailandbigbang/photos/a.611813032308384.1073741828.605827112906976/1052976108192072/?type=3&theater

TOP