ประกาศแบนทีม 3T-Gaming ออกจากการแข่งขัน

05 ก.ค. 61

38

Esports Alliance ขอตัดสิทธิ์ทีม 3T-Gaming ออกจากทุกการแข่งขันของทาง Esports Alliance ตลอดทั้งปีรวมถึงการคัดเลือกเข้าสู่ลีคในซีซั่นที่ 2


***เนื่องจากผู้เล่นทีมดังกล่าวเข้าข่ายการใช้โปรแกรมช่วยเล่นจึงมีบทลงโทษดังนี้


บทลงโทษของผู้เล่นทีม 3T-Gaming

  • biIIolo5 ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันจากทาง Esports Alliance เป็นระยะเวลา 999 ปี
  • panolo5 ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันจากทาง Esports Alliance เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • MarKolo5 ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันจากทาง Esports Alliance เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ASAP_STPTH ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันจากทาง Esports Alliance เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • B_bes ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันจากทาง Esports Alliance เป็นระยะเวลา 1 ปี

TOP